Hvad er krop- og oplevelsesorienteret psykoterapi

Er en terapiform der er bygget på et fundament af tillid og tryghed samt en atmosfære kendetegnet ved kontakt, nærvær og respekt.

Krop- og oplevelsesorienteret psykoterapi – også kaldet organisk psykoterapi – er en oplevelsesorienteret terapiform, som tager sit udgangspunkt i det enkelte menneskes eksistentielle liv på følgende områder.

  • Det sociale
  • Det psykiske
  • Det følelsesmæssige
  • Det kropslige

At genfinde sig selv i det indre og ydre liv er centralt for at opnå dybere accept og forståelse af egen eksistens.

Bearbejdning sker gennem oplevelsen af egen kropslige og psykiske sindstilstand.

Et menneskes liv er dets krops liv. Følelser er kroppens liv, nøjagtig som tanker er sindets. Denne bearbejdningsproces kan være blokeret af de forsvarsmekanismer, som den enkelte har været nødt til at udvikle kropsligt og psykisk.

På det psykiske plan har vi gennem bl.a. fortrængning, projektion og introjektion reduceret den fulde oplevelse af eksistentiel væren i nuet. På det kropslige plan føles det energimæssige flow blokeret og diffust med tab af livsenergi til følge.

Vi er alle afhængige af andre menneskers kontakt, nærvær og omsorg for, at vi kan befinde os godt.

Når vores nuværende tilstand i en aktuel situation ikke bliver registreret eller taget hensyn til af andre, eller hvis vi bliver udsat for straf eller negligering, når vi tilkendegiver vores ønsker eller behov, lider vi.

En sådan sårbarhed er naturlig, men har ofte meget smertefulde og dybe rødder i barndommen.

I forståelse af denne indre dynamik, vil fokus være på det kropslige og psykiske materiale, som det udfolder sig i nuet, der hvor fortiden kaster forstyrrende skygger ind i virkelighedskontakten, er det muligt at søge tilbage til disses oprindelighed. Herved får den enkelte mulighed for – i nuet – at mærke de sider af oplevelsen fra dengang, hvor de enten måtte fortrænges eller opgives..

Idealet er det fuldt integrerede menneske, som ubesværet kan gå efter kropslige og instinktuel behovstilfredsstillelse.

Men i processen – på vej mod idealet – er det muligt at få et væsentligt bedre liv, med kontakt til både krop og psyke og en øget livsenergi som resultat.