Stress

Stress er en belastningstilstand, som påvirkes af såvel indre som ydre faktorer.

Indre faktorer kan f.eks. være en manglende evne til at sige fra eller at have svært ved at skabe sig sin plads i familien eller på arbejdet, imens ydre faktorer kan være flydende rammer mellem arbejde og privatliv, stort arbejdspres eller uløste konflikter.

Stress afhænger på den ene side af den konkrete belastning og på den anden side af personens evner og ressourcer til at håndtere og leve med disse belastninger.

Symptomerne på stress kan være psykiske (f.eks. træthed, angst, svigtende koncentration, ubeslutsomhed), fysiske (hovedpine, indre uro, rysten m.m.) og adfærdsændringer (søvnløshed, misbrug).

Terapien vil med udgangspunkt i stressens form og historie søge at styrke dine handlemuligheder, og du vil igen opleve at kunne handle målrettet og konstruktivt.

Stress er ikke en sygdom men langvarig stress kan føre til depression

.